Wijziging maximumtarieven taxivervoer 2023

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) bereidt een wijziging voor van de maximumtarieven voor taxivervoer in 2023. Deze tarieven worden ieder jaar geïndexeerd op basis van de Landelijke Tarievenindex (LTI). IenW wil de nieuwe maximumtarieven per 1 januari 2023 in laten gaan.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 2 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op:
  • Anoniem

    Den Haag | 19 november 2022 (15:35)

  • Anoniem

    Renkum | 27 oktober 2022 (10:50)