Wijziging maximumtarieven taxivervoer 2023

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) bereidt een wijziging voor van de maximumtarieven voor taxivervoer in 2023. Deze tarieven worden ieder jaar geïndexeerd op basis van de Landelijke Tarievenindex (LTI). IenW wil de nieuwe maximumtarieven per 1 januari 2023 in laten gaan.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 21-10-2022
Einddatum consultatie 20-11-2022
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 14649
Onderwerpen Weg

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• Taxichauffeurs;
• Taxiondernemers;
• Reizigers;
• Handhavende instanties.

Door de jaarlijkse indexering sluiten de maximumtarieven aan bij de prijsontwikkeling in de taximarkt.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Deze wijzigingsregeling brengt de maximumtarieven door indexatie in overeenstemming met de tarieven in de markt. Daarnaast schept de regeling voor 2023 duidelijkheid aan chauffeurs, ondernemers, burgers en handhavende instanties over de maximumtarieven. Voor 2023 is de LTI 7,24%. De vaste bedragen, de bedragen per kilometer en de bedragen per minuut worden per 1 januari 2022 met dit percentage verhoogd. Hetzelfde geldt voor het tarief dat de vervoerder in rekening mag brengen voor de wachtperiode bij aanvang van de rit. Dit moet de vervoerder wel vooraf hebben afgesproken met de consument.

De maximumtarieven gelden niet voor contractvervoer en voor taxivervoer dat wordt aangeboden tegen een vooraf vast met de consument overeengekomen tarief per rit. De wijzigingsregeling heeft geen effect op de maximumtarieven voor dit type vervoer.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 20 november 2022 via deze website reageren op de Regeling en de toelichting.
De LTI is reeds geconsulteerd door DOVA, het samenwerkingsverband van de veertien decentrale ov-autoriteiten. In aanvulling hierop consulteert het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nu nogmaals de regeling, waarin de LTI wordt toegepast op de maximumtarieven voor taxivervoer.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven taxivervoer

Bron: wetten.overheid.nl

publicatie in de Staatscourant

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl