Wijziging Regeling bevordering schone wegvoertuigen

Reageren op consultatie

Hieronder staan één of meer vragen die horen bij de consultatie. U kunt uw reactie geven in de ruimte onder de vraag. Daarnaast is het mogelijk om een document aan uw reactie toe te voegen, bijvoorbeeld als u achtergrondinformatie wilt bijvoegen. Neem geen persoonsgegevens op in uw reactie of het document dat u toevoegt aan uw reactie.

Direct naar document toevoegen

Vraag

U kunt tot en met 20 augustus 2024 via deze website reageren op alle onderdelen van de regeling en de toelichting.
1. Verwacht u dat de regeling effect zal hebben op u of uw organisatie?
2. Zijn de nieuwe doelstellingen haalbaar voor uw organisatie, en waarom?
3. Vindt u dat er andere uitzonderingen moeten worden toegevoegd, en waarom?
4. Verwacht u dat uw organisatie gebruik moet maken van de uitzonderingen, en waarom?
5. Hebt u ideeën over hoe netcongestie door aanbestedende diensten aangetoond kan worden?