Wijziging Regeling bodemkwaliteit (Wijzigingsblad grout)

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een aanpassing voor van de Regeling bodemkwaliteit (Rbk). In de Rbk staan milieukwaliteitseisen voor bouwstoffen. In het zogenoemde normdocument BRL 5078 ontbreekt de ‘diffusieproef’ als geschikte analysemethode om de milieukwaliteit van grout te bepalen. Door het toevoegen van een wijzigingsblad bij de BRL 5078 in bijlage C van de regeling mag voortaan de diffusieproef worden gebruikt om de milieukwaliteit van grout te bepalen.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is in werking getreden, 5 oktober 2022

De Regeling is op 1 oktober in werking getreden.

Link toegevoegd, 5 oktober 2022

De Regeling is op 26 september 2022 in de Staatscourant gepubliceerd. In de toelichting reageert het ministerie op de internetconsultatie.

Consultatie rapport gepubliceerd, 14 juli 2022

Het verslag op hoofdlijnen van de ingediende reacties is beschikbaar.