Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van de Regeling taken meteorologie en seismologie in verband met evaluatie

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van de Regeling Taken Meteorologie en Seismologie (RTMS). In de RTMS staan de taken van de minister op dit gebied uitgewerkt. Uit de evaluatie van de RTMS is gebleken dat er zaken zijn die in de praktijk niet goed of belemmerend werken. Dat heeft, na afstemming met betrokken partijen, geleid tot een voorstel voor wijzigingen voor o.a. algemeen weerbericht en waarschuwingen bij calamiteiten.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 29-04-2021
Einddatum consultatie 27-05-2021
Status Actief
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 11816
Onderwerpen Organisatie en beleid

Geef uw reactie op deze consultatie

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• KNMI;
• Commerciële providers van weersinformatie;
• Veiligheidsregio’s;
• Andere bestuursorganen.

Het doel van de wijziging in de RTMS is de belemmerende en niet goed werkende zaken aan te passen. Deze wijziging bevat aanpassingen ten aanzien van:
• weerberichten;
• weeralarm;
• de invulling van het criterium voor verplichte afname van diensten bij het KNMI;
• de manier van publicatie van het activiteitenprogramma en van het strategische onderzoeksprogramma;
• de wijze waarop het KNMI overleg voert met de belanghebbende bedrijven en brancheorganisaties.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De voorgestelde wijzigingen zijn bedoeld om onnodige belemmeringen weg te nemen en daardoor soepeler te kunnen werken. De regeldruk zal er niet of nauwelijks door veranderen.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 27 mei 2021 via deze website reageren op deze regeling en de toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Regeling taken meteorologie en seismologie

Bron: wetten.overheid.nl
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling