Wijziging Regeling tarieven Spoorwegwet 2012 ivm wijziging en verlenging

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van de Regeling tarieven Spoorwegwet 2012. Hiermee wordt een tarief vastgesteld voor het verlengen van een machinistenvergunning. Daarnaast wordt een aantal technische wijzigingen doorgevoerd. De belangrijkste is bij wijziging van een reeds verleend vergunningsproduct: het vaste, verlaagde tarief voor een administratieve wijziging wordt vervangen door een uurtarief.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 24-02-2022
Einddatum consultatie 27-03-2022
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 13901
Onderwerpen Spoor

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De brancheorganisaties op het terrein van railvervoer en hun leden (personen en bedrijven).

Deze wijziging dient twee doelen:
1. Een tarief voor de aanvraag voor een verlenging van een machinistenvergunning vaststellen, zodat de ILT geen financieel nadeel ondervindt van het behandelen van aanvragen voor een verlenging van een machinistenvergunning;
2. De onduidelijkheid over de term ‘administratieve wijziging’ in huidig art. 21 van de regeling oplossen en een lastenverlichting voor de sector bewerkstelligen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

1a. Machinisten moeten een tarief gaan betalen voor de verlenging van hun vergunning (een tarief dat lager is dan een aanvraag voor een nieuwe machinistenvergunning);
1b. de ILT gecompenseerd wordt voor het werk dat ze doen bij het behandelen van de aanvraag;
2. voor de sector is het duidelijker welk tarief zij voor aanpassingen van reeds verleende vergunningsproducten betalen, nu alle wijzigingen (klein en groot) onder het uurtarief vallen. Ook wordt het tarief medegedeeld voordat de aanvraag in behandeling wordt genomen. Dit voorkomt onverwachte verrassingen (wat nu wel eens gebeurt: dat men denkt een laag tarief te moeten betalen wat dan later een – veel – hoger tarief blijkt te zijn).

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 27 maart 2022 via deze website reageren op deze regeling en de toelichting. Verwacht u dat de regeling effect zal hebben op u of uw organisatie?

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Regeling tarieven Spoorwegwet 2012

Bron: wetten.overheid.nl

publicatie in de Staatscourant

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl