app-verbod fietsers

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van artikel 61a van het Reglement Verkeersregels en verkeerstekens (RVV). Hierdoor wordt het verbod op handheld telefoongebruik uitgebreid naar bestuurders van alle voertuigen. Nieuw zijn met name fietsers en trambestuurders. Door de wijziging vallen ook tablets, muziekspelers en toekomstige elektronische apparaten onder dit verbod. Dit maakt handhaving makkelijker en biedt ruimte voor moderne handhavingsmethoden.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 27-09-2018
Einddatum consultatie 25-10-2018
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 9646
Onderwerpen Weg

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• Bestuurders van fietsen, gehandicaptenvoertuigen zonder motor en trambestuurders doordat zij, anders dan nu, geen mobiel elektronisch apparaat meer mogen vasthouden;
• Bestuurders van alle voertuigen, omdat het verbod voor meer apparaten geldt dan voorheen.
• Politie en Openbaar Ministerie omdat er meer bestuurders zijn waar dit verbod voor geldt en tegelijkertijd handhaving makkelijker wordt.

Het doel van deze wijziging is het terugdringen van verkeersongevallen door afleiding van elektronische apparatuur in het verkeer. Met deze wijziging wordt het voor bestuurders van alle voertuigen verboden om een mobiel elektronisch apparaat vast te houden en wordt de handhaving makkelijker.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het voorstel moet ertoe leiden dat er minder ongevallen plaatsvinden door afleiding door apparatuur in het verkeer. Dit komt omdat men minder met het apparaat bezig is en daarmee vooral minder berichten zal lezen of schrijven. Navigatie en muziek luisteren blijven wel mogelijk maar dan bijvoorbeeld met de telefoon in je zak.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 25 oktober 2018 reageren op alle onderdelen van de voorgestelde wijziging en bijbehorende toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

Externe bronnen

Kamerbrief Maatregelen Verkeersveiligheid

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl

Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl