app-verbod fietsers

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van artikel 61a van het Reglement Verkeersregels en verkeerstekens (RVV). Hierdoor wordt het verbod op handheld telefoongebruik uitgebreid naar bestuurders van alle voertuigen. Nieuw zijn met name fietsers en trambestuurders. Door de wijziging vallen ook tablets, muziekspelers en toekomstige elektronische apparaten onder dit verbod. Dit maakt handhaving makkelijker en biedt ruimte voor moderne handhavingsmethoden.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is in werking getreden, 1 juli 2019

De regeling is in werking getreden op 1 juli 2019

Regeling in werking getreden, 1 juli 2019

Op 1 juli 2019 is de regeling in werking getreden. De publicatie in de Staatscourant kunt u vinden op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2019-237.html . Daarin wordt ook toegelicht hoe de Internetconsultatie verwerkt is.

Consultatie rapport gepubliceerd, 18 december 2018

Hierbij het verslag op hoofdlijnen van de reacties op deze internetconsultatie. In een later stadium, waarschijnlijk bij de inwerkingtreding, zal het Ministerie inhoudelijk reageren.