Wetsvoorstel verzekerdeninvloed

Het onderwerp van deze consultatie is het wetsontwerp waarmee de invloed van verzekerden op het beleid van zorgverzekeraars wordt vergroot. Onderdeel daarvan is het zorginkoopbeleid (denk aan de inkoop van ziekenhuiszorg, huisartsenzorg, geestelijke gezondheidszorg, etc).

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 13 december 2016