Wetsvoorstel verzekerdeninvloed

Het onderwerp van deze consultatie is het wetsontwerp waarmee de invloed van verzekerden op het beleid van zorgverzekeraars wordt vergroot. Onderdeel daarvan is het zorginkoopbeleid (denk aan de inkoop van ziekenhuiszorg, huisartsenzorg, geestelijke gezondheidszorg, etc).

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 18 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: