Wijziging Dagloonbesluit werknemersverzekeringen in het geval van een lager dagloon door ziekte

Met deze wijziging van het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen wordt geregeld dat ziekte in de referteperiode voor de berekening van het dagloon van WW-gerechtigden niet tot een lager dagloon leidt. Het dagloonverlagend effect door verminderde loonbetaling wegens ziekte dan wel van een ZW-uitkering met een lager uitkeringspercentage dan 100 wordt daarmee teniet gedaan.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 6 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: