Wijziging Wfsv tijdelijke uitzondering driejaarstermijn terugkerende eigenrisicodragers en vervallen rekenpercentage

De verkorting van de ‘WGA-risicoperiode’ wordt gezamenlijk met een aantal verbeteringen in de premiesystematiek van UWV geregeld op het niveau van wet, besluit en regeling. NB. De maatregel uit het regeerakkoord waarin de regering de WGA-risicoperiode wil verkorten is slechts één onderdeel uit een breder pakket aan maatregelen. Indiening van dit specifieke onderdeel bij de Tweede Kamer zal dan ook in samenhang bezien worden met het bredere pakket.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 15 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: