Wijziging Besluit en Regeling uitvoering Wet invoering minimumuurloon

In het Coalitieakkoord 2021-2025 is opgenomen dat er een minimumuurloon wordt ingevoerd volgens het initiatiefwetsvoorstel invoering minimumuurloon van de Partij van de Arbeid en GroenLinks. De invoering hiervan heeft als gevolg dat er technische wijzigingen moeten worden doorgevoerd in 17 algemene maatregelen van bestuur en 9 ministeriële regelingen zodat deze regelgeving overeenstemt met het nieuwe artikel 8 van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 13 september 2023

Nieuwe versie memorie / nota van toelichting toegevoegd, 5 juli 2022

Nota van toelichting besluit en regeling ter volledigheid samengevoegd.

Nieuwe versie concept regeling toegevoegd, 5 juli 2022

Concept besluit en regeling ter volledigheid samengevoegd.