Onderhoudswijziging Activiteitenregeling milieubeheer

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging van de Activiteitenregeling milieubeheer voor. De wijzigingsregeling betreft regulier onderhoud aan de activiteitenregeling en bevat een enkele inhoudelijke wijziging, aanpassingen aan recente normdocumenten en redactionele correcties.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is in werking getreden, 4 december 2019

De regeling is op 1 juli 2019 in werking getreden.

Link toegevoegd, 4 december 2019

De definitieve regeling is op 20 mei 2019 in de Staatscourant gepubliceerd.

Consultatie rapport gepubliceerd, 30 januari 2019

Hierbij het verslag op hoofdlijnen van de reacties op deze internetconsultatie, inclusief, per onderwerp, een reactie van het Ministerie.