Regeling tot wijziging van de Regeling ammoniak en veehouderij en overeenkomstige aanpassing Omgevingsregeling

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) en overeenkomstige aanpassing van de Omgevingsregeling. Met deze wijziging wil het ministerie een nieuw huisvestingssysteem opnemen in bijlage 1 bij de Rav, voor een huisvestingssysteem een definitieve emissiefactor vaststellen en een fout bij de vaststelling van een emissiefactor herstellen.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is in werking getreden, 9 maart 2023

De Regeling is op 8 maart 2023 in de Staatscourant gepubliceerd. De regeling treedt in werking met ingang van 9 maart 2023, met uitzondering van artikel I, onderdeel A 1, dat inwerking treedt met ingang van 1 april 2023.

Consultatie rapport gepubliceerd, 19 december 2022

De samenvatting van de reacties op de internetconsultatie is gepubliceerd op de website. Het ministerie zal op een later moment inhoudelijk reageren.