Regeling tot wijziging van de Regeling ammoniak en veehouderij en overeenkomstige aanpassing Omgevingsregeling

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) en overeenkomstige aanpassing van de Omgevingsregeling. Met deze wijziging wil het ministerie een nieuw huisvestingssysteem opnemen in bijlage 1 bij de Rav, voor een huisvestingssysteem een definitieve emissiefactor vaststellen en een fout bij de vaststelling van een emissiefactor herstellen.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 4 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: