Wijziging Urm zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn 2018-2021

De maatregelen uit het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn 2018 - 2021, zoals in december 2017 toegezonden aan de Eerste Kamer, aan de Tweede Kamer, en aan de Europese Commissie, worden geïmplementeerd in regelgeving. Voorliggende wijzigingsregeling wijzigt hiertoe de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet, per 1 januari 2020.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 11 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: