Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag in verband met de aanpassing van de koppeling gewerkte uren voor de ouder met een partner met Wlz-indicatie of een gedetineerde partner

Om een onbedoeld effect te voorkomen met de koppeling gewerkte uren voor de gezinnen die recent recht hebben gekregen of binnenkort krijgen op kinderopvangtoeslag n.a.v. de Verzamelwet kinderopvang 2021 en Wet verbetering uitvoerbaarheid toeslagen, regelt dit besluit dat bij deze gezinnen de ouder met een Wlz-indicatie of detentie op gelijke wijze wordt behandeld als een doelgroeper voor de KGU. Ofwel, dat deze ouder voor de berekening van de KGU 230 uur per kalendermaand opbouwt.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 25-09-2021
Einddatum consultatie 22-10-2021
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Keten-ID 12848
Onderwerpen Gezin en kinderen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De betreffende gezinnen die met de wijziging van de Wet kinderopvang recht hebben gekregen of krijgen op kinderopvangtoeslag. Namelijk gezinnen waar een ouder voldoet aan de arbeidseis en de andere ouder
- een permanente of tijdelijke indicatie heeft op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz-indicatie);
- is veroordeeld tot een vrijheidsbenemende straf of maatregel van langer dan drie maanden.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Met de technische wijziging wordt de ouder met een Wlz-indicatie of detentie op gelijke wijze behandeld als een doelgroeper voor de KGU. Op deze wijze wordt de ouder in het gezin die wel werkt niet belemmerd door de KGU en behoudt het gezin, zoals beoogd met de aangenomen wetswijzigingen, voor voldoende uren recht op kinderopvangtoeslag om arbeid en zorg te kunnen combineren. De wijziging heeft geen financiële of regeldruk consequenties. Deze zijn reeds voorzien bij de aanpassingen in het recht op kinderopvangtoeslag in het kader van de Verzamelwet kinderopvang 2021 en de WVUT.

Waarop kunt u reageren

Het doel van deze consultatie is als volgt:
1. Het informeren van de samenleving over het opnemen van ouders met een Wlz-indicatie/een vrijheidsbenemende straf of maatregel in het Besluit kinderopvangtoeslag voor de koppeling gewerkte uren;
2. Het verzamelen van reacties over de inhoud van het besluit.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling