Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijzigingswet herstel en afwikkeling van verzekeraars

Dit wetsvoorstel strekt tot het stroomlijnen van het rechtsbeschermingsregime bij de afwikkeling van verzekeraars en het doorvoeren van een aantal kleinere verbeteringen in het resolutieraamwerk voor verzekeraars.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 19-05-2022
Einddatum consultatie 16-06-2022
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Financiën
Keten-ID 14189
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Verzekeraars, De Nederlandsche Bank (DNB), de Autoriteit Financiële Markten (AFM), crediteuren van verzekeraars waaronder polishouders.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Dit wetsvoorstel richt zich tot verzekeraars en heeft geen gevolgen voor de regeldruk. Zie de memorie van toelichting voor nadere informatie.

Waarop kunt u reageren

Op alle onderdelen van het wetsvoorstel en de memorie van toelichting kan worden gereageerd.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling