Open standaard WPA2 Enterprise (standaard voor toegang en veilige WiFi-netwerken)

Het Forum Standaardisatie heeft als doel interoperabiliteit en leveranciersonafhankelijkheid te bevorderen via het gebruik van open standaarden voor digitale gegevensuitwisseling in de publieke sector. Het Forum onderhoudt de lijst met verplichte en aanbevolen open standaarden. Op basis van een expertonderzoek wordt geadviseerd om het toepassingsgebied van WPA2 Enterprise te wijzigen. In deze openbare consultatie kunt u reageren op dit advies.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 6 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: