Yarari reservaat en aanpassing Visserijwetgeving CN

in het Yarari reservaat worden beschermingsmaatregelen voor haaien en roggen vastgesteld. Daarnaast wordt gedateerde visserijwetgeving gemoderniseerd.
tenslotte krijgen de Openbare Lichamen van de eilanden de mogelijkheid om lokaal vissserijbeleid in de territoriale wateren te voeren.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 25-06-2021
Einddatum consultatie 31-08-2021
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Onderwerpen Natuur- en landschapsbeheer

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Eilandsbesturen van Bonaire, St.-Eustatius en Saba; Vissers (recreatief en commercieel) op de eilanden; Toeristische Dienstverlening.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De Eilandsbesturen kunnen lokaal visserijbeleid voor de territoriale wateren opstellen;
Vissers dienen zich te houden aan de nieuwe eisen aan visserijmethoden.
Toeristische dienstverlening dient haaien en roggen niet te verstoren met hun activiteiten.

Waarop kunt u reageren

Er kan op het gehele voorstel en bijbehorende documenten gereageerd worden.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Effectentoetsen
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten