Wijziging van het RVV 1990 ivm uitbreiding nul-emissiezones naar taxi's en nieuw verkeersbord milieuzone en nul-emissiezone

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990). Dit geeft gemeenten de mogelijkheid om zero-emissiezone (in de wettekst nul-emissiezone genoemd) voor taxi’s in te voeren. Het besluit regelt ook de noodzakelijke wijzigingen aan de verkeersborden van milieu- en zero-emissiezones. Tevens om dit in de toekomst eventueel voor andere voertuigcategorieën mogelijk te maken.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 10 oktober 2023

10 oktober 2023. Het hoofdlijnenverslag is gepubliceerd.