Wijziging van het RVV 1990 ivm uitbreiding nul-emissiezones naar taxi's en nieuw verkeersbord milieuzone en nul-emissiezone

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990). Dit geeft gemeenten de mogelijkheid om zero-emissiezone (in de wettekst nul-emissiezone genoemd) voor taxi’s in te voeren. Het besluit regelt ook de noodzakelijke wijzigingen aan de verkeersborden van milieu- en zero-emissiezones. Tevens om dit in de toekomst eventueel voor andere voertuigcategorieën mogelijk te maken.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 12 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: