Verzamelwet gegevensverwerking II

Het wetsvoorstel gaat over het gebruik van persoonsgegevens, zoals naam, geboortedatum, telefoonnummer of adres voor bepaalde doeleinden. Ook gaat het wetsvoorstel over het verwerken van gevoeligere gegevens, zoals gegevens over gezondheid of het Burgerservicenummer. Dat mag alleen als dat nodig is en als dat in de wet is geregeld. Het is belangrijk dat de wet duidelijk maakt wanneer een organisatie gegevens mag gebruiken en welke persoonsgegevens mogen worden gebruikt. Met dit wetsvoorstel worden deze regels in verschillende wetten verbeterd. Daarnaast wordt het dubbel opzetvereiste uit de Wmo 2015 geschrapt.Vanwege een toevoeging aan dit wetsvoorstel loopt deze consultatie tot 16 maart. De toevoeging betreft het expliciet opnemen van formele handhavingsinstrumenten in de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) voor de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 23 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: