Aanvullingsregeling bodem Omgevingswet

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt de concept Aanvullingsregeling bodem Omgevingswet voor. Deze concept Aanvullingsregeling bevat regels die nodig zijn voor de toepassing van de Aanvullingswet en het Aanvullingsbesluit bodem bij de Omgevingswet en de daarbij behorende algemene maatregelen van bestuur. In de Aanvullingsregeling gaat het om locatie gebonden, uitvoeringstechnische, administratieve of meet- en rekentechnische voorschriften.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 23 april 2020

De samenvatting van de reacties op de Internetconsultatie is gepubliceerd. Het ministerie zal op een later moment inhoudelijk reageren.