Arbeidsomstandighedenwet Caribisch Nederland

In het wetsvoorstel wordt de basis gelegd voor een modern stelsel voor gezond en veilig werken in elke organisatie. De belangrijkste onderdelen van het voorstel zijn de introductie van een verplichting voor werkgevers tot het opstellen van arbeidsomstandighedenbeleid op basis van een risico-inventarisatie en –evaluatie en het aanstellen van preventiemedewerker(s) en bedrijfshulpverlener(s). Daarnaast krijgt de Arbeidsinspectie CN de mogelijkheid om bestuurlijke boetes op te leggen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 20-12-2019
Einddatum consultatie 29-02-2020
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Keten-ID 7646
Onderwerpen Arbeidsomstandigheden

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Werkgevers, werknemers, ambtenaren, uitzendkrachten, stagiaires en zzp-ers.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Betere arbeidsomstandigheden in Caribisch Nederland.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op alle onderdelen.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen