Besluit eisen sterkte en middelen Politieacademie

Op grond van dit besluit dient de korpschef ervoor zorg te dragen dat de sterkte en middelen die ter beschikking worden gesteld aan de Politieacademie aan de in dit besluit bedoelde eisen voldoen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 05-11-2016
Einddatum consultatie 03-12-2016
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Organisatie en beleid Politie brandweer en hulpdiensten

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het besluit heeft (primair) als doel om de kwaliteit van het politieonderwijs te borgen en, mede in dat verband, om de onafhankelijkheid van de directeur van de Politieacademie zeker te stellen. De kwaliteit van het politieonderwijs wordt in zeer belangrijke mate bepaald door de kwaliteit van de docenten. Dit besluit richt zich om die reden dan ook in het bijzonder, en door middel van inhoudelijke eisen, op (de verhoging van) de kwaliteit van de docenten die door de korpschef feitelijk ter beschikking worden gesteld aan de Politieacademie.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De korpschef, de docenten van de Politieacademie en de Politieacademie zelf.

Verwachte effecten van de regeling

Borgen van de kwaliteit van het politieonderwijs en van de onafhankelijke positie van de directeur van de Politieacademie.

Doel van de consultatie

De consultatie vindt plaats om burgers, bedrijven en organisaties te informeren over wetgeving in voorbereiding en om hen de gelegenheid te bieden een reactie te geven op het voorstel.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Alle onderdelen

Meer informatie