Besluit passende bijdrage huishoudelijke hulp

Met deze algemene maatregel van bestuur voor de huishoudelijke hulp in het kader van de Wmo 2015 een aparte passende eigenbijdragesystematiek vastgesteld.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 19 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: