Wet bestuurlijke boete Visserijwet 1963

Om snel en adequaat op te kunnen treden tegen overtredingen van de visserijregelgeving, is een wetswijziging uitgewerkt die het opleggen van een bestuurlijke boete mogelijk maakt. Het gaat hierbij o.a. om overtredingen van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) en de IJsselmeervisserij.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 11 juni 2021