Wet bestuurlijke boete Visserijwet 1963

Om snel en adequaat op te kunnen treden tegen overtredingen van de visserijregelgeving, is een wetswijziging uitgewerkt die het opleggen van een bestuurlijke boete mogelijk maakt. Het gaat hierbij o.a. om overtredingen van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) en de IJsselmeervisserij.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 4 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: