Wet bestuurlijke boete Visserijwet 1963

Om snel en adequaat op te kunnen treden tegen overtredingen van de visserijregelgeving, is een wetswijziging uitgewerkt die het opleggen van een bestuurlijke boete mogelijk maakt. Het gaat hierbij o.a. om overtredingen van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) en de IJsselmeervisserij.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 02-01-2020
Einddatum consultatie 13-02-2020
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Keten-ID 6790
Onderwerpen Bestuursrecht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

- Vissers
- Recreatieve vissers
- Handel en verwerking van vis
- Visafslagen

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Door de introductie van een bestuurlijke boete wordt de handhaving van de visserijregelgeving versterkt, omdat er slagvaardiger en adequater op een overtreding kan worden gereageerd. Het uiteindelijke doel van de introductie van de bestuurlijke boete is het verhogen van de naleving van de visserijregelgeving.

Waarop kunt u reageren

- Het voornemen als zodanig om bestuurlijke boetes in te voeren in de visserij;
- De reikwijdte van het wetsvoorstel.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen