Regeling preventieve beveiligingsmaatregelen decentrale bestuurders

Deze regeling strekt ertoe dat iedere decentrale bestuurder een vergoeding kan krijgen om diens woning preventief te laten beveiligen met een vaststaand pakket aan maatregelen, zonder dat dit door een vertegenwoordigend orgaan kan worden goed- of afgekeurd. Dit draagt bij aan de veiligheid van decentrale bestuurders.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 4 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: