Regeling preventieve beveiligingsmaatregelen decentrale bestuurders

Deze regeling strekt ertoe dat iedere decentrale bestuurder een vergoeding kan krijgen om diens woning preventief te laten beveiligen met een vaststaand pakket aan maatregelen, zonder dat dit door een vertegenwoordigend orgaan kan worden goed- of afgekeurd. Dit draagt bij aan de veiligheid van decentrale bestuurders.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 8 oktober 2020