Besluit diergezondheidsheffing

Dit ontwerpbesluit stelt de tarieven vast voor de diergezondheidsheffingen voor het houden van runderen, varkens, pluimvee, eenden, kalkoenen, schapen, geiten en voor het inleggen van (vaccin) broedeieren. De opbrengst van deze heffingen komt in het Diergezondheidsfonds (DGF), voor de uitgaven voor preventie en bestrijding van dierziekten.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 18-07-2017
Einddatum consultatie 15-08-2017
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Dieren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Dit ontwerpbesluit richt zich op houders van varkens, runderen, schapen, geiten, pluimvee, kalkoenen en eenden. Tevens richt dit besluit zich op bedrijven die (vaccin) broedeieren inleggen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

In het ontwerpbesluit wordt voor het houden van varkens weer een diergezondheidsheffing opgelegd, na een aantal jaren van teren op reserves. De tarieven voor het houden van schapen en geiten zijn iets hoger geworden ten opzichte van afgelopen jaren. Dit komt door niet eerder in de tarieven verwerkte uitgaven uit 2015-2017 en door de opbouw van een crisisreserve. De tarieven voor de 25 categorieën in de pluimveesector worden hoger door de niet eerder verwerkte uitgaven uit 2015-2017.

Waarop kunt u reageren

Dit heffingsbesluit geeft uitvoering aan de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (Gwwd) zoals deze is gewijzigd met de herziening van het heffingenstelsel Diergezondheidsfonds. Er kan gereageerd worden op de uitwerking van het heffingenstelsel in dit ontwerpbesluit, niet op het gewijzigde heffingenstelsel zelf, dat in de wet is vastgelegd.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen