Regeling aanvullende aanwijzing van DNS-dienstverleners als aanbieders van essentiële diensten

Deze wijzigingsregeling strekt tot een ruimere aanwijzing van Domain Name System (DNS)-dienstverleners als aanbieders van een essentiële diensten. Daardoor gaat voor meer aanbieders de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni) gelden. Het ministerie van EZK nodigt u uit op dit ontwerpbesluit te reageren.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 07-07-2022
Einddatum consultatie 05-09-2022
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen ICT

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Het voorgenomen besluit is relevant voor aanbieders van DNS-diensten die in Nederland zijn gevestigd. Het gaat dan specifiek om aanbieders van «authoritative» DNS-diensten zoals hosting providers die deze diensten leveren ten behoeve van meer dan 400.000 geregistreerde .nl-domeinnamen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De (voorgenomen) wijziging leidt ertoe dat meer aanbieders van DNS-diensten onder de toepasselijkheid van de Wbni zullen vallen. Voor deze bedrijven gaan de zorg- en meldplicht van de Wbni gelden, wat administratieve lasten en inhoudelijke nalevingskosten met zich meebrengt.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op alle onderdelen van de concept regeling en de bijbehorende toelichting.

Downloads

Externe bronnen

Onderzoeksrapport Dialogic - Inventarisatie aanbieders van DNS-diensten in Nederland

Bron: www.rijksoverheid.nl

Toelichting op de zorgplicht en te nemen beveiligingsmaatregelen

Bron: wetten.overheid.nl