Regeling aanvullende aanwijzing van DNS-dienstverleners als aanbieders van essentiële diensten

Deze wijzigingsregeling strekt tot een ruimere aanwijzing van Domain Name System (DNS)-dienstverleners als aanbieders van een essentiële diensten. Daardoor gaat voor meer aanbieders de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni) gelden. Het ministerie van EZK nodigt u uit op dit ontwerpbesluit te reageren.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatieperiode aangepast, 26 augustus 2022

De reactietermijn van de internetconsultatie is verlengd. Daarmee hopen we dat meer belanghebbenden zullen reageren. U kunt nog reageren tot en met 5 september 2022.