Regeling aanvullende aanwijzing van DNS-dienstverleners als aanbieders van essentiële diensten

Deze wijzigingsregeling strekt tot een ruimere aanwijzing van Domain Name System (DNS)-dienstverleners als aanbieders van een essentiële diensten. Daardoor gaat voor meer aanbieders de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni) gelden. Het ministerie van EZK nodigt u uit op dit ontwerpbesluit te reageren.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 2 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: