Besluit energie-audit

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat bereidt een besluit voor waarmee de inhoudelijke eisen en de mogelijkheden tot het geven van invulling aan de energie-audit zijn uitgewerkt. Grote ondernemingen zijn verplicht om een energie-audit op te stellen conform de richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie. Hiervoor is eerder het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie geconsulteerd waarin een grondslag voor de energie-audit opgenomen

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 14-04-2020
Einddatum consultatie 12-05-2020
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Economische Zaken
Onderwerpen Energie

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken. Deze controle kan enkele dagen duren.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Auditplichtige ondernemingen, dat wil zeggen die geen kmo-status hebben volgens de Europese uitgangspunten. Hiervan is sprake als een onderneming 1) 250 fte of meer heeft of 2) een jaaromzet van meer dan € 50 miljoen én een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen heeft.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De inhoudseisen voor de audit in het voorgestelde besluit sluiten aan op de inhoudseisen die reeds opgenomen waren in de TREED.

Waarop kunt u reageren

U kunt via deze website reageren op dit besluit en de toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

  • IAK

    Integraal Afwegingskader beleid en regelgeving

Externe bronnen

Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie

Bron: wetten.overheid.nl