Lagere regelgeving implementatie vierde spoorwegpakket

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt de implementatie voor van het Europese Vierde Spoorwegpakket. Het wetsvoorstel is eerder geconsulteerd en in maart 2018 bij de Tweede Kamer ingediend. Nu volgt de implementatie van het Vierde Spoorwegpakket in lagere regelgeving. Deze lagere regelgeving wordt hierbij ter consultatie voorgelegd.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is in werking getreden, 23 mei 2023

de regeling is in werking getreden

Reactie Ministerie op het verslag , 7 augustus 2019

Het Ministerie heeft de ingediende reacties op de Internetconsultatie verwerkt. Een verslag daarvan is opgenomen in de toelichting in de Staatscourant, en ook in het Verslag op hoofdlijnen bij deze Internetconsultatie.

In werking treding, 7 augustus 2019

Op 16 juni 2019 is de Regeling interoperabiliteit en veiligheid spoorwegen in werking getreden, zie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-30931.html

In werking treding, 7 augustus 2019

Op 7 maart 2019 is de Regeling onverenigbare functies infrastructuurbeheerders of spoorwegondernemingen in werking getreden, zie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-9134.html

Consultatie rapport gepubliceerd, 7 december 2018

Het verslag op hoofdlijnen van de reacties op deze consultatie is beschikbaar. In een later stadium zal gereageerd worden op de ingebrachte reacties.

  • Verslag IC Lagere regelgeving implementatie vierde spoorwegpakket met reactie ministerie

Consultatieperiode aangepast, 18 oktober 2018

De sluitingstermijn voor de internet consultatie naar de lagere regelgeving t.b.v. de implementatie van het Vierde Spoorpakket is op verzoek met twee weken verlengd. De sluitingstermijn is nu 9 november 2018 om 24:00 uur.