Lagere regelgeving implementatie vierde spoorwegpakket

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt de implementatie voor van het Europese Vierde Spoorwegpakket. Het wetsvoorstel is eerder geconsulteerd en in maart 2018 bij de Tweede Kamer ingediend. Nu volgt de implementatie van het Vierde Spoorwegpakket in lagere regelgeving. Deze lagere regelgeving wordt hierbij ter consultatie voorgelegd.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 5 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: