Wijziging Loodsenwet, Besluit en Regeling markttoezicht registerloodsen i.v.m. actualisatie markttoezicht

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van de Loodsenwet en van het Besluit en de Regeling markttoezicht registerloodsen. De voorgestelde wijzigingsregelgeving is een direct gevolg van de evaluatie van de Wet markttoezicht registerloodsen. Daaruit bleek dat de beleidsdoelen die ten grondslag lagen aan deze wet onvoldoende bereikt worden en dat het toezichtmodel niet optimaal functioneert. De wijzigingsregelgeving brengt hierin verbetering.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is in werking getreden, 4 januari 2022

Op 1 januari 2022 is de wijziging in werking getreden.

Link toegevoegd, 4 januari 2022

Op 17 december 2021 is de wijziging in het Staatsblad gepubliceerd.

Consultatie rapport gepubliceerd, 28 december 2020

Het verslag van de reacties op de internetconsultatie is gepubliceerd. het ministerie zal op een later moment inhoudelijk reageren.