Wijziging Loodsenwet, Besluit en Regeling markttoezicht registerloodsen i.v.m. actualisatie markttoezicht

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van de Loodsenwet en van het Besluit en de Regeling markttoezicht registerloodsen. De voorgestelde wijzigingsregelgeving is een direct gevolg van de evaluatie van de Wet markttoezicht registerloodsen. Daaruit bleek dat de beleidsdoelen die ten grondslag lagen aan deze wet onvoldoende bereikt worden en dat het toezichtmodel niet optimaal functioneert. De wijzigingsregelgeving brengt hierin verbetering.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 11 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: