NFP wijzigingspakket 2018-1

Het ontwerpbesluit Nationaal Frequentieplan wijzigingspakket 2018-1 wordt ter inzage gelegd om eenieder de gelegenheid te bieden opmerkingen over het wijzigingsbesluit in te dienen en de frequentietabel te controleren op de correcte vermelding van rechten.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 26-07-2018
Einddatum consultatie 07-09-2018
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen ICT

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Doelgroepen van het Nationaal Frequentieplan zijn partijen met spectrumgebruiksrechten (vergunningen) en voor wie het NFP gebruiksrechten vastlegt zoals: Aanbieders van mobiele communicatie, omroepaanbieders, satellietcommunicatieaanbieders, exploitanten van straalverbindingen, overheidspartijen die frequenties gebruiken voor publieke taken, spectrumgebruikers in de lucht- en scheepvaart, bedrijven met netwerken voor eigen bedrijfstoepassingen, radiozendamateurs, fabrikanten van apparatuur die gebruik maakt van het spectrum (met of zonder vergunning).

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Dit wijzigingspakket bevat de volgende onderdelen: In de 5 MHz-band wordt de bandbreedte van de bestemming voor radioamateurs aangepast. In banden tussen 156 MHz en 162 MHz wordt als nieuwe bestemming Bijzonder gebruik maritieme frequenties toegevoegd. In de 700 MHz-band wordt per 1 januari 2020 mobiele communicatie als bestemming toegevoegd, en wordt bestemming omroep beëindigd. In de band 1875-1880 MHz wordt een bestemming voor vergunningvrije installaties ter zee toegevoegd. In de band van 27,5 tot 30 GHz worden niet gecoördineerde satellietgrondstations aan de bestemming toegevoegd. In annex 4 worden een aantal nieuwe begrippen gedefinieerd.

Waarop kunt u reageren

Er kan op alle onderdelen worden gereageerd.
.
En algemeen:
• Indien deze NFP-wijzigingen met toelichting uw instemming hebben en positief voor zijn, kan ook dat voor het ministerie informatief zijn om als reactie van u op het ontwerpbesluit te ontvangen.
•Indien uw reactie vertrouwelijke onderdelen bevat, kunt u er ook voor kiezen om uw reactie te splitsen in twee, waarbij uw ene reactie openbaar is, en de andere uw vertrouwelijke opmerkingen bevat.

Downloads

Externe bronnen

Nationaal FrequentiePlan 2014

Bron: wetten.overheid.nl