NFP wijzigingspakket 2018-1

Het ontwerpbesluit Nationaal Frequentieplan wijzigingspakket 2018-1 wordt ter inzage gelegd om eenieder de gelegenheid te bieden opmerkingen over het wijzigingsbesluit in te dienen en de frequentietabel te controleren op de correcte vermelding van rechten.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 16 oktober 2019

Het geconsulteerde ontwerpbesluit is op 15 maart 2019 gepubliceerd als:
Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 4 maart 2019, nr. BI/19053190, houdende wijziging van het Nationaal Frequentieplan 2014 (pakket 2018-1).
In de toelichting van het besluit wordt de wijze van verwerking van de consultatie besproken.

Memorie / Nota van toelichting toegevoegd, 1 augustus 2018

Idem ontwerpbesluit , maar dan incl de voetnoten. (Deze zijn in de eerste upload helaas weggevallen).

  • Ontwerpbesluit NFP wijziging pakket 2018-1 (met de voetnoten))