Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur

Deze Nota van Wijziging op het wetsvoorstel bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur ziet op een risicoanalyse integriteit voorafgaand aan de benoeming van bestuurders wettelijk te verankeren.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 3 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: