Wijziging NWO-wet

In de Wetenschapsvisie 2015 ‘Keuzes voor de toekomst’ (TK 29 388 nr. 141) die in november 2014 aan de TK is gestuurd, is aangekondigd dat de NWO-wet gewijzigd zal worden om de benodigde verandering van de NWO-organisatie te bewerkstelligen. Met dit voorstel wordt de noodzakelijke structuur van de organisatie doorgevoerd

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 05-04-2016
Einddatum consultatie 03-05-2016
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen Onderzoek en wetenschap

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Versterking van de centrale leiding van NWO onder gelijktijdig terugdringen van de zelfstandigheid van onderdelen van NWO om de slagkracht van het bestuur te versterken;
Vernieuwing van de bureauorganisatie om NWO in staat te stellen flexibel in te spelen op veranderingen en interdisciplinaire samenwerking te bevorderen.
Versterking van de interne checks and balances.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Onderzoekers in de wetenschap

Verwachte effecten van de regeling

Meer transparantie van de organisatie NWO

Doel van de consultatie

Mogelijkheid om te reageren op het nieuwe bestuursmodel ban NWO

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Alle

Meer informatie