Wijzigingsbesluit vrijstelling Nt2 en omkeerregeling

Met dit wijzigingsbesluit wordt geregeld dat studenten op mbo niveau 4 het examen Nederlands op referentieniveau 2F in plaats van 3F mogen afsluiten, als zij Engels of Duits op een hoger niveau afsluiten (omkeerregeling). Daarnaast wordt de mogelijkheid voor het verlenen van een vrijstelling op basis van een Staatsexamen Nt2 (Nederlands als tweede taal) geïntroduceerd.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 21 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: