Rarro

De aanpassing Rarro (Regeling algemene regels ruimtelijke ordening) betreft: toevoeging 2 antennelocaties Scheveningen en Woensdrecht, kaartcorrectie antennelocaties Huisduinen, uitwerking Barro voor civiele radar Schiphol TAR West, toevoeging militaire radar Wemeldinge en civiele secundaire radar Schiphol Centrum, aanwijzen van reserveringsstroken i.v.m. verbreding van de A20, A15 en A2, grenswijziging militair oefenterrein Vughtsche Heide, vervallen aanwijzing milit. luchtvaartterrein Brüggen.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is in werking getreden, 1 december 2020

op 1 december 2020 is de regeling in werking getreden.

Consultatie rapport gepubliceerd, 16 mei 2020