Berichten over uw Buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijzigingsregeling Regeling bodemkwaliteit 2022

Natuur en milieu

In het kort

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van de Regeling bodemkwaliteit 2022 (Rbk 2022). In de Rbk 2022 zijn normdocumenten aangewezen die moeten worden gebruikt binnen het Kwalibo-stelsel of voor de uitvoering van voorschriften die zijn opgenomen in de Rbk 2022. Kwalibo staat voor Kwaliteitsborging in het bodembeheer.

Wat is het doel?

De wijzigingsregeling heeft tot doel de Rbk 2022 te wijzigen. Een groot aantal normdocumenten is geactualiseerd om aan te sluiten bij de wettelijke eisen die gelden onder de Omgevingswet of om aan te sluiten bij de stand der techniek. Ook zijn enkele nieuwe normdocumenten opgesteld en zijn enkele normdocumenten vervallen. De gewijzigde en nieuwe normdocumenten worden met de wijzigingsregeling aangewezen in bijlage C en bijlage D van de Rbk 2022. 

Uw reactie

U kunt tot en met 8 november 2023 via deze website reageren op de wijzigingsregeling en de toelichting.

De wijzigingsregeling heeft alleen betrekking op het aanwijzen van de normdocumenten in de Rbk 2022. De normdocumenten zelf zijn al eerder vastgesteld door de beheerders van de documenten. Hiervoor is al een consultatietraject doorlopen. De normdocumenten liggen dus niet ter consultatie voor.

De normdocumenten zijn te vinden op de websites van de beheerders (NEN, SIKB, KIWA, SGS).

Consultatieverslag

Het is niet meer mogelijk om te reageren op deze consultatie. Download hier het consultatieverslag.

Reacties op deze consultatie7 openbaar

Bekijk alle reacties
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven van dit wetsvoorstel?

Abonneer op deze consultatie

Op de hoogte blijven van wetsvoorstellen waar u interesse in heeft?

Abonneer op nieuwe consultaties