Wijzigingsregeling Regeling bodemkwaliteit 2022

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van de Regeling bodemkwaliteit 2022 (Rbk 2022). In de Rbk 2022 zijn normdocumenten aangewezen die moeten worden gebruikt binnen het Kwalibo-stelsel of voor de uitvoering van voorschriften die zijn opgenomen in de Rbk 2022. Kwalibo staat voor Kwaliteitsborging in het bodembeheer.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is in werking getreden, 16 januari 2024

De Regeling is in werking getreden.

Link toegevoegd, 20 december 2023

De Regeling is op 20 december 2023 in de Staatscourant gepubliceerd. In de Toelichting staat een IenW-reactie op de internetconsultatie. De regeling treedt in werking met de inwerkingtreding van de Rbk 2022. Die is afhankelijk van de inwerkingtreding van het stelsel Omgevingswet, dat thans gesteld is op 1 januari 2024.

Consultatie rapport gepubliceerd, 27 november 2023

27 november 2023. Het hoofdlijnenverslag is gepubliceerd vandaag.